Reisverslag september 2012
Reisverslag september 2012

Reisverslag september 2012

reisverslag september 2012

De trouwe bezoekers van onze site hebben ongetwijfeld gemerkt dat er dit voorjaar geen reisverslag is geplaatst. We (Jan en Hans) zijn wel geweest, maar als gevolg van ziekte is er van deze reis geen meldenswaardig reisverslag verschenen.

Afgelopen September zijn wij wel weer naar Ghana geweest om te kijken hoe de vorderingen waren wat betreft de bouw van het lepradorp Schoonhoven.

Tot onze grote verrassing was het trainingscentrum voor de jongens en meisjes klaar. Dit was vanaf het begin van het project voor ons een grote wens.Nu kunnen daar de kinderen van 14, 15 en 16 jaar een vak leren. De  machines daarvoor hebben we gekregen van een school uit Accra. De kinderen kunnen in het trainingscentrum o.a. leren hoe ze zeep kunnen maken, hoe ze de speciale Ghanese kralen kunnen maken, die velen van jullie al eens hebben gezien of gekocht. Ook kunnen ze hier leren hoe ze Kente doeken kunnen weven. Dit geeft de kinderen de mogelijkheid om hun ouders en zichzelf een inkomen te verschaffen, waardoor ze nu en in de toekomst in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

reisverslag september 2012
reisverslag september 2012

De vorige keer hebben we geschreven dat de bisschop van Accra de school zou sponsoren, maar dat was achteraf niet correct. De bisschop heeft ervoor gezorgd dat de school volledig gesponsord is door o.a. Coca Cola, M.T.N (de Ghanese K.P.N), Nestle en Voltic (flessen drinkwater).

Het is een prachtige school geworden die zelfs voorzien is van toiletten en douches. 

In de polikliniek zijn er ook nog wat veranderingen geweest, waaronder het feit dat we tegenwoordig een door de overheid betaalde verpleegster hebben die van maandag tot en met vrijdagmiddag aanwezig is. Dit is natuurlijk een grote vooruitgang en garandeert de continuïteit van de zorg aan de leprapatienten. 

Maar hoe gaat het nu met het originele project, te weten de bouw van 80 huisjes voor de leprapatienten en de beschikking over voldoende schoon drinkwater.

Op dit moment zijn er 64 huisjes opgeleverd en is Stanley (de aannemer) bezig met weer 4 huisjes, waarmee voor het eind van het jaar de stand is dat we 2 waterpompen en 68 huisjes hebben. De tweede waterpomp is afgelopen voorjaar geslagen.

Hiermee komt ons uiteindelijke doel wel erg dichtbij, maar zoals altijd geldt nu ook dat de laatste loodjes vaak het zwaarst wegen, want als gevolg van de crisis is het ook voor ons steeds lastiger om aan sponsoren te komen. Gelukkig zijn er nog steeds instanties die ons weten te vinden en gaat het ons hopelijk lukken om eind 2013 ons uiteindelijke doel bereikt te hebben.

reisverslag september 2012
reisverslag september 2012

Als laatste, maar zeker niet minst vermeldenswaardige nieuws kunnen we vertellen dat tijdens dit bezoek onder andere de ministers van verkeer en van defensie van Ghana ons dorp hebben bezocht en zeer enthousiast waren over wat we tot nu toe hebben bereikt. De minister van verkeer was zelfs zo enthousiast dat hij vanuit het ministerie ook bij wil dragen aan ons project door het schenken van een muur rondom ons dorp, waardoor ons dorp veel veiliger is voor ongewenst bezoek van buitenaf. Dit betreft een muur rondom ons totale terrein van 12.000 m2. Tevens hebben we dit bezoek allebei als blijk van waardering een “citation of appreciation” mogen ontvangen, waarmee de Ghanese gemeenschap wil laten zien dat ze het zeer waarderen wat we tot nu toe hebben gedaan voor de leprapatienten in Ho.

Volgend voorjaar hopen we voor de 14e keer naar ons dorp te gaan en we hopen dan dat we meer dan 70 huisjes hebben weten te realiseren en dat we de finish dan echt in zicht krijgen.

Wij hopen dat we de komende jaren kunnen blijven rekenen op de hulp van vele sponsors, zodat we onze uiteindelijke doelstelling ook daadwerkelijk kunnen realiseren.

Jan van Meerkerk en Hans Straver