Augustus en September 2013
Augustus en September 2013

Augustus en September 2013

Ook van ons bezoek in het voorjaar van 2013 is geen uitgebreid verslag geplaatst op onze website, al zijn wij wel gewoon ons dorp in Ho, Ghana geweest om de voortgang van het project te bekijken. We hebben weer allerlei zaken geregeld met de lokale stichting. Wat dat betreft is het niet veel anders dan een stichting of bedrijf in Nederland, er dient veel overlegd en vergaderd te worden en vooral de periode dat wij er zijn wordt daar voor gebruikt.

Na ons voorjaarsbezoek is er nog een aantal weken bezoek geweest vanuit Schoonhoven van de dochter van Jan, Ageeth met haar man en kinderen. Na een aantal jaren onze verhalen te hebben gehoord was de nieuwsgierigheid toch wel erg groot geworden en deze zomer zijn zij dan voor het eerst gaan kijken naar ons project en zijn ze zwaar onder de indruk geraakt van wat wij ondertussen hebben gerealiseerd.

reisverslag augustus en september 2023
reisverslag augustus en september 2023

Tijdens hun bezoek hebben Sanne en Anna enkele dagen geholpen in ons dorp en hebben ze veel speelgoed uitgedeeld aan de kinderen. Samen met Ageeth, Balt, Marias en Bente hebben ze, een week later, ook nog veel kleding, eten en brillen (gekregen van Bastiaan Optiek) uit kunnen delen. Ook deze keer zorgde dat weer voor enthousiaste reacties bij de bewoners.

Ageeth, Balt en de kinderen hebben met eigen ogen gezien dat het werk wat we doen zeer noodzakelijk is en dat de verschillen met de westerse wereld wel heel erg groot zijn, zelfs als je geen lepra hebt. Onze aannemer Stanley heeft ze namelijk in de periode dat ze in Ghana waren veel laten zien van het land, waarbij naast toeristische bezienswaardigheden ook veel van het normale leven is bekeken.

Ook hebben ze mogen ontdekken dat de bewoners van ons dorp erg blij en dankbaar zijn met de steun en support vanuit ons land en om dat te tonen werden ze getrakteerd op een dans voorstelling tijdens de introductie in het dorp.

reisverslag augustus en september 2023

Enkele weken nadat zij weer thuis waren zijn wij, Jan en Hans, voor de 15e keer vertrokken om weer verder te gaan met ons project en dit keer konden we zelfs voortborduren op het bezoek van Ageeth, Balt en de kinderen.

Er waren weer 4 huisjes bijna af wat het totaal aantal gebouwde huisjes op 72 heeft gebracht en er zijn dus nog 8 huisjes te gaan.

Ondertussen is Stanley ook begonnen om 1 van de waterpompen in het dorp te voorzien van een electrische pompinstallatie waardoor er via een waterleidingnet in alle huisjes stromend water komt.

Dat ons werk daar, mede door de grote inzet en netwerkkwaliteiten van Stanley en Jocelyn, toch wel landelijke bekendheid geniet bleek ook dit bezoek weer, want we hadden ook deze keer niet te klagen over belangstelling. We kregen o.a. bezoek van een zanggroep uit Accra die een gratis optreden kwam verzorgen voor de bewoners. Zij brachten naast het optreden ook nog eens veel rijst, olie, toiletpapier en andere benodigdheden met zich mee.

De dag voor ons vertrek kwam er ook nog een televisieploeg langs om opnames te maken van ons dorp, dus binnenkort is ons dorp alweer te zien op de landelijke televisie.

Ook hebben we onze opwachting mogen maken bij de bisschop van Ho die tijdens de lunch kennis wilde maken met de twee mannen die het lepradorp realiseren.

Om alles nog mooier te maken tijdens dit bezoek hebben we de directeur van het electriciteitsbedrijf op bezoek gehad. Hij heeft de toezegging gedaan dat de stroom voor het dorp vanaf nu gratis wordt geleverd, wat voor de bewoners natuurlijk heel erg goed nieuws is, want daarmee zijn ze altijd verzekerd van stroom. Samen met het stomende water is dit een grote vooruitgang voor ze die ook nog eens gratis is voor ze.

Als klap op de vuurpijl hebben we van de regering een spiksplinter nieuwe Toyota bus voor 28 personen gekregen. De bus zal door de stichting verhuurd gaan worden en van de opbrengst kunnen we o.a. eten, maar ook het onderhoud van het dorp gaan betalen, waardoor het dorp minder afhankelijk gaat worden van de giften en sponsoring van anderen, al kunnen we op dit moment natuurlijk nog niet zonder deze sponsors. De opbrengsten van de bus worden hiervoor op een aparte rekening van de stichting gestort, zodat dit geld niet voor andere doeleinden gebruikt kan worden en ook niet zomaar besteedt kan worden aan de bouw van huisjes.

Wij hopen dat we de komende jaren kunnen blijven rekenen op de hulp van vele sponsors, zodat we onze uiteindelijke doelstelling ook daadwerkelijk kunnen realiseren.

Jan van Meerkerk en Hans Straver