Bouwput

Het begin

StartIn Oktober 2006 zijn wij, Jan en Hans voor de tweede keer in Ghana en zijn terecht gekomen in het plaatsje Ho waar wij via een zekere Jocelyn Dots kennis maken met de schrijnende toestand in het daar aanwezige lepradorp.

De bewoners van dit dorp leven in mensonwaardige omstndigheden en worden ook nog eens van hun stukje grond verjaagd, omdat de huidige eigenaar het stuk grond wil gaan bebouwen.

Hier werden wij zo door geraakt dat wij direct besloten dat wij hier iets aan moesten gaan doen, maar wat en hoe dat was op dat moment nog niet duidelijk. Enkele weken later bleek een klein stukje verderop een stuk grond te koop te zijn met een oppervlakte van 6 plots (ca. 7.000 m2) en wij besloten om dat stuk te kopen zonder op dat moment al een goed omlijnt plan te hebben hoe of wat we een en ander op wilden gaan zetten. Dit stuk grond hebben wij op dat moment uit eigen middelen betaald.

De eerste bouwperikelen
In April 2007 zijn wij opnieuw in Ho, maar nu met veel beter omlijnde ideeen over wat wij zoal wilden gaan doen voor de mensen in het Lepradorp. We hadden hierover in de afgelopen maanden veel met elkaar gesproken en ware van plan om als eerste, na alle officiele plichtplegingen om de grond definitief op onze naam te zetten, te beginnen met het boren van een waterpomp zodat de bewoners van ons dorp niet meer afhankelijk zijn van anderen voor hun water wat vele kilometers verderop moet worden gehaald en ook nog eens niet schoon is.

WaterZo gezegd zo gedaan, wij zijn daarvoor op zoek gegaan naar een betrouwbare aannemener en zijn via Jocelyn in contact gekomen met Stanley die vanaf dat moment onze aannemer is en tot op de dag van vandaag werkelijk iedere afspraak punctueel is nagekomen en fantastisch veel werk voor ons verzet. Stanley heeft alle benodigdheden voor het boren van de put in korte tijd bij elkaar weten te krijgen en heeft daarna in enkele dagen de pomp voor ons geboord en opgeleverd.

Verder hebben we tijdens dit bezoek de opdracht verstrekt aan Stanley voor de bouw van het eerste blok van 4 huisjes. Toen wij na 2 weken vertrokken was de fundering van de huisjes al gestrot en was Stanley druk bezig met de daadwerkelijke bouw.

HuisIn Oktober 2007 zijn we wederom afgereisd naar Ho en toen stonden er inmiddels 3 blokken met ieder 4 huisjes, dus in totaal 12 huisjes die grotendeels waren gerealiseerd door de financiele bijdrages van sponsoren. Tijdens dit bezoek zijn de eerste huisjes definitief overgedragen aan de leprapatienten die dit het hardste nodig hadden. Van deze opening hebben ze in Ho een groot feest gemaakt, waar zelfs de nationale televisie van Ghana opnames van heeft gemaakt.

Dankzij het zoeken naar sponsoren konden wij, toen we in April 2008 weer terug waren, het twintigste huisje overdragen en konden we de bouw van het volgende blok van 4 huisjes weer laten starten.

Tijdens dit laatste bezoek hebben we ook allerlei groentezaden meegenomen en wat basisgereedschap om groenten te kunnen verbouwen, zodat de bewoners van het lepradorp ook wat meer in hun eigen levensbehoefte kunnen gaan voorzien door het verbouwen van groenten.

Daarnaast hebben we toen een optie genomen op een nieuw stuk land aan de andere kant van de weg, zodat we verder kunnen gaan met het verwezenlijken van ons uiteindelijke doel, nl. 80 huisjes, zodat alle inwoners een eigen huisje hebben en niet meer in een krot hoeven te wonen.

Als alles goed is dan willen we in Oktober 2008 weer gaan en kunnen we verslag doen van de vorderingen van ons lepradorp Schoonhoven-Ho in Ghana.

Help ons!

Informatie over doneren

Bezoek onze Charity Shop

Nu in het nieuws

Reisverslag en werkbezoek April 2019

Lees dit bericht >>>

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen
Wij worden gesteund door Wilde Ganzen.

Onze doelstelling

Het realiseren van een dorp (80 woningen) voor verstoten gehandicapte leprapatienten in Ho, Ghana, Volta Region.