Achtergrond

JanenHansVoor degenen die ons nog niet kennen: wij zij Hans Straver (rechts) en Jan van Meerkerk (links), beiden uit Schoonhoven en gepensioneerd.

Hoe is het zo begonnen

Doordat wij van primitieve vakanties houden kom je meestal op plekken waar een normale vakantieganger niet komt. Wij hebben rondreizen gemaakt in landen als Ghana, Suriname en Brazilië, stuk voor stuk gebieden waar veel armoede heerst, maar naast die armoede zijn die mensen best wel gelukkig, omdat ze vaak niet beter weten. Eén land sprong er echter uit en dat was Ghana, daar hebben wij groepen mensen ontmoet die bijna 100% afhankelijk zijn van derden.

Doordat wij in het leven aardig geboerd hebben, besloten wij om in oktober 2006 weer terug te gaan naar Ghana, maar dan met een missie, namelijk kijken welke groep mensen wij snel en effectief konden helpen. Na bezoeken aan weeshuizen, kliniekjes en scholen kwamen we bij een lepradorp terecht. Wij konden onze ogen niet geloven wat we daar aantroffen. Deze mensen waren in de loop der jaren neergestreken in een verlaten dorp, omdat er in die buurt het enige hospitaaltje was waar ze lepra kunnen behandelen en wel op een zeer primitieve manier, vaak zonder licht en in ieder geval met onvoldoende medicijnen.

LepraHoewel ze bijna genezen zijn van de lepra, zijn ze allemaal gehandicapt en worden ze door de maatschappij nog steeds aangezien voor melaatsen en daardoor verstoten en geïsoleerd. Er rust nog steeds een groot sociaal taboe op deze mensen. Dit is misschien wel begrijpelijk ( vroeger liepen de mensen in nederland ook met een grote boog om melaatsen heen), maar absoluut niet nodig. Door deze situatie zijn ze afhankelijk van hun omgeving en in een land als Ghana waar bijna iedereen arm is kunnen ze weinig verwachten.

Als klap op de vuurpijl had deze groep mensen juist te horen gekregen dat ze binnen een paar jaar hun schamele hutjes moeten verlaten omdat de landheer zijn grond ging verkavelen voor woningbouw voor de rijkeren. Er is nu reeds een jaar van verstreken en ze moeten nu dus binnen een jaar weg zijn zonder te weten waarheen.

Toen was het voor ons duidelijk: deze mensen moeten we helpen.

Wij hebben contact gezocht met een plaatselijke hulporganisatie en besproken wat wij voor die mensen kunnen betekenen. Omdat huisvesting al een groot probleem was en ze min of meer daar illegaal woonden zou een blijvende situatie de oplossing zijn, dus een nieuw lepra-dorp, waar onderdak, hygiëne en schoon water gegarandeerd zijn. Makkelijker gezegd dan gedaan.

SteenDie plaatselijke hulporganisatie zou voor ons informeren of in die omgeving een stuk land beschikbaar was voor een lage prijs. Na 3 maanden over en weer onderhandelen (via e-mail) hebben wij een stuk land van ca. 7000 m2 kunnen kopen voor 1,20 euro per m2.

Wij zijn in april 2007 weer terug gegaan en hebben met een plaatselijke aannemer een ontwerp gemaakt voor de huisjes en voor een jaar een vaste prijs afgesproken. Het ontwerp werd een blok van 4 huisjes met per 2 huisjes een douche , toilet en een keuken. De keuken wordt nu gebruikt als slaapplaats voor de kinderen, want koken doen ze als van ouds gewoon buiten.

Ter plaatse hebben we de opdracht gegeven voor de bouw van de eerste 4 huisjes en een waterpomp en hebben dit en het land prive geschonken aan die stichting. Voordat we weer naar huis terugkeerden gaf de pomp schoon helder drinkwater en was de bouw tot kozijnhoogte .

Om ons doel te legaliseren hebben wij eenmaal terug in Nederland een stichting opgericht met de naam: “Stichting voor een menselijk bestaan in Ghana”. En ook speciaal voor dit project is er een stichting in Ghana opgericht, met de naam: “Cured Lepers Foundation Ho-Ghana”. Beide stichtingen zijn door de landelijke belastingdiensten aangemerkt als goede doelen stichting dus over de donaties en giften is geen belasting schuldig en voor de gevers ook aftrekbaar van de belasting.

NieuwIn mei 2007 zijn wij gestart met akties door het aanschrijven van Schoonhovense bedrijven en grote Nederlandse stichtingen ook heeft het streekblad Het Contact een hele pagina over ons werk geschreven. Deze akties hebben er toe geleid dat in oktober 2007 tijdens ons bezoek de eerste 3 blokjes van 4 huisjes konden worden overgedragen aan de 12 bewoners met hun gezin.

Deze opening stond onder grote belangstelling van de landelijke pers en zelfs Ghana TV heeft opnames gemaakt van de openingsceremonie en in zijn geheel uitgezonden.

Onze activiteiten hebben inmiddels ook in Nederland de aandacht getrokken. EO-metterdaad is in april met ons mee gereisd naar Ghana waar zij opnames hebben gemaakt van wat wij daar doen en op 24 april j.l. zijn deze opnames in het programma Nederland Helpt uitgezonden. Tijdens deze uitzending zijn wij genomineerd en we kunnen eind van het jaar verkozen worden tot Helpers van jaar 2008.

WildeGanzenOnze stichting heeft inmiddels “groen licht“ gekregen van Wilde Ganzen. Dit betekend dat wij het vertrouwen hebben van Wilde Ganzen, dat al het geld gestoken wordt in het project. Het geld wat met akties wordt binnengehaald zal door Wilde ganzen worden verhoogt met ca. 55 %.

Naast onderdak en hygiënisch omstandigheden willen wij deze mensen ook stimuleren om in de toekomst self-supporting te worden , door zelf ambachten te ontwikkelen, groenten te telen voor zichzelf en voor de handel op de markt. Op deze manier is er een mogelijkheid dat ze weer geaccepteerd worden door de maatschappij.

KaartGhanaDit dorp, wat uiteindelijk moet bestaan uit 80 huisjes zijn en blijven eigendom van onze partner stichting in Ghana en is dus niet overdraagbaar aan de bewoners en/of hun kinderen. Het is hetzelfde systeem als verzorgingshuizen in Nederland.

Het doel is uiteindelijk een heel dorp te realiseren zodat alle trieste gevallen onderdak en schoon water hebben, want hygiëne is leven voor deze mensen.

Tot slot is het nog goed om te weten dat alle reis-en verblijfkosten die wij maken door ons zelf privé worden betaald, dus iedere cent zal worden besteed aan het bouwen van huisjes. Als er mensen of bedrijven zijn die een heel huisje a 5000 euro willen doneren, krijgt het huisje de naam van de sponsor.

Help ons!

Informatie over doneren

Bezoek onze Charity Shop

Nu in het nieuws

Reisverslag en werkbezoek April 2019

Lees dit bericht >>>

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen
Wij worden gesteund door Wilde Ganzen.

Onze doelstelling

Het realiseren van een dorp (80 woningen) voor verstoten gehandicapte leprapatienten in Ho, Ghana, Volta Region.